Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza

Biblioteka Poleca

Historia biblioteki - lata powojenne

 

Wydawany w kwietniu 1946 r. Dekret o bibliotekach i opiece na d zbiorami bibliotecznymi zobowiązywał władze terenowe do zorganizowania sieci bibliotek i zapewnia im utrzymania.

Na mocy Dekretu, w czerwcu 1947 r. utworzono w Kłobucku Miejską Bibliotekę Publiczną podporządkowaną organizacyjnie Powiatowej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Częstochowie.

Placówka mieściła się początkowo w oficynach magistratu , później w domu prywatnym na ulicy Staszica. Kierowali nią kolejno: Elżbieta Smolińska, Maria Fryga i Maria Sieradzka. Warunki lokalne były wręcz katastrofalne. Pomieszczenie pozbawione jakiegokolwiek ogrzewania, ze względu na brak regałów książki leżały w stosach na betonowej podłodze. Księgozbiór nie był skatalogowany.

 

 

W lipcu 1952 roku utworzono powiat kłobucki w obrębie województwa katowickiego. Dokładnie dwa lata później w lipcu 1954 r. otwarto w kłobucku Powiatową Bibliotekę Publiczną, przeznaczając na jej działalność trzyizbowy lokal przy ulicy Częstochowskiej 1.

Jako instytucja nadrzędna pełniła funkcje instruktażowo-kontrolne w podlegających jej bibliotekach gromadzkich i punktach bibliotecznych oraz organizowała nowe placówki. W powiecie funkcjonowało wówczas 14 bibliotek i 57 punktów, których ilość malała w miarę powstawania stałych placówek.

Organizatorką Biblioteki Powiatowej i pierwszą jej kierowniczką była Zofia Kochout, pełniąca tę funkcję od września 1954 do września 1958 roku. Jesienią 1955 r. Bibliotekę Powiatową połączono z Miejską Biblioteką Publiczną na podstawie Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Księgozbiór liczył wówczas 6117 woluminów. Odtąd już jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła czytelnię i wypożyczalnię książek oraz punkty w Zakrzewie i Niwie Skrzeszów. Przejęła na własność około 5000 książek z Biblioteki Powiatowej w Częstochowie. Od podstaw zaczęto tworzyć katalogi. Organizowano czytanie baśni dla najmłodszych czytelników, recytację wierszy, konkursy rysunkowe, spotkania z pisarzami, m. in. Wilhelmem Szewczykiem, Stanisławem Broszkiewiczem, Weroniką Tropaczyńską-Ogarkową, Janem Żabińskim, zapraszano aktorów z Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

W okresie od września 1958 r. do stycznia 1964 r. biblioteką kierowali kolejno: Wanda Dziadkiewicz, a po przeniesieniu jej w grudniu 1960 r. na stanowisko kierownika Oddziału Kultury PPRN w Kłobucku – Czesław Erber.