Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza

Biblioteka Poleca

Historia biblioteki - lata 60

 

W 1969 roku biblioteka otrzymała do dyspozycji dwuizbowy lokal po dawnej Szkole Podstawowej przy ul. 1 Maja. Rozwiązało to częściowo trudności gromadzenia zbiorów. Posiadała już wówczas bogaty księgozbiór prezencyjny, w skład którego wchodziły: encyklopedie ogólne, między innymi Orgelbranda, Trzaski, Everta i Michalskiego, Glogera, Encyklopedia współczesna i Świata antycznego, encyklopedie poszczególnych dziedzin i zagadnień, dzieła geograficzne, z zakresu kultury, cenne zbiory malarstwa i z innych działów wiedzy.

Chociaż od założenia koleje biblioteki kłobuckiej były różne, cel pozostał zawsze ten sam-dostarczenie czytelnikom jak najlepszych książek. Tradycja gromadzenia wartościowej literatury przetrwała przez wszystkie następne lata do dziś. W pamięci czytelników i bibliotekarzy pozostały spotkania autorskie przy ulicy Częstochowskiej 1, szczególnie z Sabiną Sebyłową, żoną poety Władysława Sebyły urodzonego w Kłobucku. Zarysowała się wówczas możliwość zakupienia pamiątek po poecie. Podczas jednej z wizyt pani Sebyłowa przekazała do Kościoła Parafialnego krzyż rzeźbiony przez męża.

Trwały prace nad sporządzeniem Bibliografii Ziemi Kłobuckiej, zaczęto gromadzić muzykalia.

Nawiązano współpracę z Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza w Częstochowie oraz Muzeum Archeologicznym, urządzano interesujące wystawy. Na koniec 1963 r. księgozbiór liczył 24669 książek, z których korzystało 1446 czytelników. Zarejestrowano 28065 wypożyczeń na zewnątrz i 887 na miejscu. Prenumerowano 31 tytułów czasopism. Sieć bibliotek w powiecie liczyła 22 placówki.

W lutym 1964 roku Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na stanowisko kierownika biblioteki została powołana instruktor Maria Zając (Gawęda), która tę funkcję pełniła do 30.IX.1974 roki. W następnym roku placówka zajęła zaszczytne trzecie miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie bibliotek. Rok później na krótko rozdzielono PiMBP. Kierownikiem części miejskiej została Maria Górak. Biblioteka nadal musiała zmagać się z trudnościami lokalowymi.

Zmuszona opuścić budynek przy ul. 1 Maja, w 1966 r. przeniosła część biurową i opracowanie zbiorów do budynku przy tartaku w dzielnicy Zagórze. Zwiększyła się znacznie odległość od czytelni i wypożyczalni, co ogromnie komplikowało pracę.

Dlatego doniosłym wydarzeniem stała się decyzja Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o budowie biblioteki przy ulicy Okólnej. Oddanie do użytku nastąpiło w 1970 roku, rozwiązując problemy lokalowe na najbliższe lata. W nowych pomieszczeniach zaczął działać Oddział dla dzieci i młodzieży do lat 15, posiadający czytelnię z ośmioma miejscami.

 

Zakupiono nowy , estetyczny sprzęt. Równocześnie trwały prace budowlane nad uruchomieniem drugiej części biblioteki. Organizowano formy pracy z czytelnikiem: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wieczory bajek.