Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza

Biblioteka Poleca

Historia biblioteki - lata 70

 

Zainteresowanie czytelników zwróciły szczególnie wystawy starych druków o Ziemi Kłobuckiej, Szlakiem Orlich Gniazd, a 1972 r. ekspozycja rzeźb plastyka-amatora Franciszka Anczyka.

Organizowano interesujące prelekcje: nauka pisania i czytania niewidomych, Władysław Sebyła syn Ziemi Kłobuckiej. Miasto odwiedzili znani pisarze: Wojciech Żukrowski, Alfred Szklarski, Ryszard Kłyś, Julian Kawalec, Jan Brzoza, Kornelia Dobkiewiczowa, Władysław Bochenek.

Na kolejne spotkanie przyjechała Sabina Sebyłowa.

Wspólnym staraniem Wydziału Kultury PPRN i biblioteki udało się sfinalizować zakup pamiątek i dokumentów po poecie, niestety nie wszystkich. Pod patronatem Władysława Sebyły zaczęła działać w Kłobucku w 1972 roku grupa poetycka młodych twórców. W marcu 1973 roku Komitet Powiatowy PZPR przekazał do biblioteki ponad 600 książek do szkoleń partyjnych z poleceniem zorganizowania oddziału literatury społeczno-politycznej.

Prace budowlane przy drugiej części biblioteki zostały zakończone i nowe pomieszczenia oddano do użytkowania w lutym 1974 roku. Usytuowano tutaj czytelnię, wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży oraz część biurową z działem instrukcyjno-metodycznym.

Na koniec 1974 r. w powiecie kłobuckim funkcjonowały 24 placówki biblioteczne. Rozwijało się czytelnictwo, rosła wielkość zbiorów. W samym Kłobucku w 1974 r. z biblioteki korzystało 1662 czytelników, którzy wypożyczyli 26 791 książek na zewnątrz i 830 na miejscu, prenumerowano 91 tytułów czasopism. Stan księgozbioru wyniósł 34 957 tomów. Biblioteka prowadziła 3 punkty biblioteczne w Smugach, Niwie Skrzeszów i Zakrzewie.

W październiku 1974 r. kierownictwo biblioteki powierzono Zofii Plucińskiej, dotychczas pełniącej funkcję instruktora. Na skutek nowego podziału administracyjnego i likwidacji powiatów od czerwca 1975 r. biblioteka w Kłobucku zaczęła działać w województwie częstochowskim w nowych ramach organizacyjnych jako Miejska Biblioteka Publiczna podlegająca bezpośrednio Naczelnikowi miasta. Znalazła się w grupie pięciu rejonów upoważnionych Zarządzaniem Wojewody Częstochowskiego z dnia 30.VI.1976 r. do działań instruktażowo-kontrolnych w stosunku do bibliotek gminnych i filii byłego powiatu kłobuckiego oraz do centralnego zakupu i opracowania książek. Od tego roku wszystkie godne odnotowania fakty z działalności były opisywane w zaprowadzonej kronice biblioteki.

Rok 1976 ogłoszono w kraju Rokiem Bibliotek i Czytelnictwa. Na tą okoliczność biblioteki województwa częstochowskiego przystąpiły do współzawodnictwa, w wyniku którego nasza placówka została nagrodzona Dyplomem Honorowym za osiągnięcia w rozwoju bibliotekarstwa i upowszechnianiu czytelnictwa z datą 4 maja 1977 r.

We wrześniu tegoż roku, otwarta na wymianę doświadczeń, biblioteka gościła grupę koleżanek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

Lata siedemdziesiąte obfitowały wieloma ofertami kulturalno-oświatowymi dla środowiska.

W oddziale literatury społeczno-politycznej organizowano cykliczne wystawy o różnorodnej tematyce, m. in. Biblioteka dla kultury środowiska, Malarstwo światowe dostępne każdemu, Blisko spraw człowieka, państwa, świata.

Na zaproszenie biblioteki przyjechali do Kłobucka na spotkanie z czytelnikami pisarz Jalu Kurek, prof. Józef Mikołajtis z towarzystwa Literackiego im. A Mickiewicza, Anna Osiowska i Anna Okulicz – redaktorki ,,Filipinki”, pisarka Krystyna Kolińska, kilkakrotnie bywał pisarz i podróżnik Bronisław Dostatni.

W 1978 roku dokonano aktualizacji statutu biblioteki zmieniając jej nazwę na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Był to równocześnie Rok Korczakowski – nazwany tak z okazji 100-lecia urodzin wybitnego pedagoga – zobowiązujący do szczególnej popularyzacji jego życia i działalności.

W następnym roku, ogłoszonym jako Międzynarodowy Rok Dziecka, czytelnicy biblioteki uczestniczyli w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach pod hasłem Mój ulubiony bohater i Przyjaciele naszego dzieciństwa. W każdą rocznicę urodzin poety Kłobuczanina W. Sebyły organizowane były lekcje biblioteczne ilustrowane zbiorem pamiątek po poecie.

Równocześnie rozwijała się sieć biblioteczna w gminie. We wrześniu 1979 roku uruchomiono w Szkole Podstawowej w Łobodnie Filię Biblioteczną z księgozbiorem liczącym początkowo 800 książek.

Natomiast w dzielnicy blokowej Kłobucka zaczął działać nowy punkt biblioteczny.

Wydarzeniem dla biblioteki, a także w życiu kulturalnym miasta, stało się nadanie jej imienia wielkiego polskiego historyka księdza Jana Długosza. Uroczystość odbyła się 17 maja 1980 roku.

Oprócz władz miejskich i wojewódzkich uświetniona została obecnością członków Polskiego Towarzystwa Historycznego na czele z profesorem Henrykiem Samsonowiczem, który dokonał odsłonięcia popiersia Jana Długosza. Uczestnicy mieli zaszczyt poznać osobiście prof. Zbigniewa Perzanowskiego autora monografii ,,Zarys dziejów miasta Kłobucka”. Rzeźbę patrona wykonał i przekazał w darze bibliotece Zdzisław Cierniak znany częstochowski artysta-plastyk.

Uzupełnieniem uroczystości była wystawa ''Jan Długosz w literaturze”.

Na tę okoliczność Katowicka Telewizja wyemitowała 10.VI. o godz 19 w programie Nasz dzień informację o bibliotece, niedawnej uroczystości, pokazano wnętrze czytelni i rzeźbę.

W tymże roku przyjechali do Kłobucka na spotkanie autorskie: Aleksander Krawczuk, a w następnym poetka Cichla-Czarniewska i profesor Włodzimierz Wójcik z Uniwersytetu Śląskiego z cyklem pogadanek „Rozmowy o Czesławie Miłoszu”.

Po mimo różnych trudności towarzyszących działalności biblioteki wzrastała ilość czytelników, w 1980 r. zarejestrowano ich 2 133, ponadto 30 109 wypożyczeń na zewnątrz i 4 575 na miejscu.

Księgozbiór osiągnął wielkość 47 594 tomy. Prenumerowano 108 tytułów czasopism.

Działało w mieście i gminie 5 punktów bibliotecznych.

Biblioteka była wielokrotnie miejscem praktyk zawodowych studentów bibliotekarstwa. Rozwijała się współpraca ze szkołami podstawowymi w zakresie czytelnictwa. Młodzież i dzieci uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych zdobywając umiejętności korzystania z biblioteki i książek, poszerzając wiadomości z zakresu literatury i historii miasta.

Organizowano wspólnie konkursy czytelnicze i rysunkowe o zasięgu lokalnym. Na wystawach prezentowano twórczość literacką i popularnonaukową informując o rocznicach, dziejach miasta i o roli biblioteki w środowisku. Placówkę odwiedzały wycieczki przedszkolaków, młodzieży szkolnej z Kłobucka i okolicznych miejscowości.