Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza

Biblioteka Poleca

Historia biblioteki - lata 80

 

W 1984 roku zorganizowano w rejonie kłobuckim kilka sejmików kultury. Na jednym z nich przyjęto wniosek biblioteki o udostępnienie lokalu dla filii w dzielnicy Zagórze.

Reaktywowano punkty biblioteczne w Zakrzewie w domu prywatnym Zofii Kochout i w Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie bloków. Nawiązana w 1985 r. współpraca z Klubem Seniora ( działającym w Miejskim Ośrodku Kultury ) trwały wiele lat, a przeglądy nowości bibliotecznych były stałym urozmaiceniem spotkań kłobuckich seniorów.

W następnym roku biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Janem Pietrzykowskim autorem książek o okupacji hitlerowskiej na Ziemi Częstochowskiej oraz Celestynem Kwietniem – dziennikarzem i bibliotekoznawcą. Czytelnicy przystąpili do konkursu wojewódzkiego Od papirusa do bibliobusu. Rozwijała się sieć punktów bibliotecznych w mieście: w 1987 r. uruchomiono punkt w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku, w roku następnym w Domu Mody „Elegancja”. Celem było dotarcie z książką do najszerszych kręgów czytelników.

Praca biblioteki na rzecz środowiska została dostrzeżona i nagrodzona Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury z datą 3 maja 1987 r.

Podjęta wcześniej decyzja o rozbudowaniu zbioru audiowizualnego w wypożyczalni społeczno-politycznej zmierzała do przeprofilowania tego działu na wypożyczalnię zbiorów specjalnych.

2 maja 1988 roku, po raz kolejny, odbyły się w naszej bibliotece eliminacje rejonowe konkursu czytelniczego, tym razem pt. „Makuszyński pisarz uśmiechu”, urządzono także spotkanie z autorką Ludmiłą Marjańską, a w następnym roku z Zenonem Borkowskim pisarzem i dziennikarzem wywodzącym się z Kłobucka oraz z Ewą Ostrowską autorką powieści dla młodzieży.

W latach osiemdziesiątych stałą formą była współpraca biblioteki z Wojskową Komisją Uzupełnień realizującą się w formie wystawek i przeglądów książek specjalnie dobieranych tematycznie.

 

Placówka nasza chętnie udostępniała warsztat szkoleniowy, księgozbiór i materiały metodyczne uczniom Policealnego Studium Bibliotekarskiego istniejącego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kłobucku w latach 1988-1991.

Od 1989 roku ma swoją siedzibę w Bibliotece Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka.

Bliska współpraca Biblioteki i Towarzystwa zaowocowała w następnych latach wieloma wspólnie zorganizowanymi imprezami kulturalno-oświatowymi o szerokim zasięgu.